Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)

Bu çalıştay, ağ biliminin kuramsal dayanağı, kullanılan yöntemler, farklı alanlardaki uygulamalar konusuna ilgi duyan akademisyen, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirerek bilgi paylaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalıştay, ulus çapında akademik ve pratik tartışmaları geniş bir çerçevede ele alma hedefiyle, ilgili disiplinlerdeki (mühendislik ve doğa bilimleri, sosyal ve yönetim bilimleri) deneyim, araştırma, ve eğitim türü çalışmaları davet etmektedir.

Çalıştaya kabul edilen ve sunuma katılan çalışmaların geniş hali, ISBN’li bilimsel kitapta yayınlanmak üzere davet edilecektir. Kabul edilen çalışmaların genişletilmiş İngilizce hali uluslararası bir dergide özel sayı olarak hızlı hakemlik sürecine dahil edilecektir.



Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)
Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır