Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)

10 Haziran 2015, Kadir Has Üniversitesi, Cibali

Çevrimiçi bilgi ve sosyal ağ konusuna sanayi ve akademide ilginin giderek arttığı ve uygulama alanın giderek genişlediği görülmektedir. Bu genişlemenin arkasındaki temellerden biri, ağ bilimi (“network science”) adıyla bilinen eklektik çoklu yeni bir araştırma alanıdır. Hayatımız, sosyal toplumdan cep telefonu ağlarına kadar pek çok sistemle çevrelenmiştir. Sosyal bir toplumun sağlıklı (kesintisiz) işleyişi milyarlarca bireyin işbirliğine bağlıdır; tıpkı milyarlarca cep telefonunu bilgisayar ve uydularla bütünleştiren iletişim altyapısının işleyişi gibi. Etrafımızda olup biteni muhakeme ve idrak edebilme becerimiz beynimizdeki milyarlarca sinir hücresinin uyum içinde işleyişi ile mümkündür. Tüm bu sistemlere karmaşık (complex) sistemler denir. Gerek günlük yaşantımız içinde gerekse bilimde ve ekonomide sahip oldukları yadsınamaz rolleri, karmaşık sistemleri anlama, matematiksel tanımlarını yapma, tahmin ve nihayetinde kontrol etme problemlerini yirmi birinci yüzyılın en önemli zihinsel ve bilimsel meydan okuyuşlarından biri kılmıştır.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak, Ağ bilimi farklı araştırma alanlarında parçalı şekilde gelişmektedir. Diğer yandan bu bilimsel eklektik yapının bilgi kuramı (“epistemology”) ve varlık bilimi (“ontology”) açısından dikkatle inşa edilmesi gereklidir. Bu bağlamda ağ biliminin daha iyi tanıtılması ve ortaya koyduğu yaklaşımın özellikle bu alana ilgi duyanlar açısından daha iyi anlaşılması gerekmektedir.

Bu çalıştay, ağ biliminin kuramsal dayanağı, kullanılan yöntemler, farklı alanlardaki uygulamalar konusunda ilgi duyan akademisyen, uzman ve uygulayıcaları bir araya getirerek bilgi paylaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalıştay, ulus çapında akademik ve pratik tartışmaları geniş bir çerçevede ele alma hedefiyle, ilgili disiplinlerdeki (mühendislik ve doğa bilimleri, sosyal ve yönetim bilimleri) deneyim, araştırma, ve eğitim türü çalışmaları davet etmektedir.


 

 

 

 

Önemli Tarihler

  • Çalıştay geniş özetleri için son gönderme tarihi: 8 Mayıs 2015
  • Geniş özetlerin değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi: 15 Mayıs 2015
  • Çalıştay Tarihi: 10 Haziran 2015, Kadir Has Üniversitesi, Cibali
  • Bildirilerin tam halinin gönderilmesi: 15 Eylül 2015
  • Tam halinin değerlendirme sonuçlarının gönderilmesi: 30 Ekim 2015
  • Kitap bölümü için son halinin gönderilmesi: 30 Kasım 2015

 

 

 

 

Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)
Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır