Bildiri Gönderimi ve Sunum

  • Geniş özet 600-800 kelime arasında olmalıdır.
  • Gönderilen çalışmalar çalıştayın ana ilgi alanları ve hedefleri ile ilişkili olmalıdır.
  • Bildirilerin tam hali Türkçe olarak LNCS formatına uygun ve minimum 5 sayfa olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.
  • Workshop için bildiri gönderimi mehmet.aydin@khas.edu.tr hesabına yapılmalıdır.
  • Geniş özeti kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin çalıştaya kayıt olması ve sunumu zorunludur.
  • Kabul edilen bildiriler çalıştay kitabı olarak yayımlanacaktır.
  • Kabul edilen çalışmaların genişletilmiş İngilizce hali uluslararası bir dergide özel sayı olarak hızlı hakemlik sürecine dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)
Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır