İletişim Bilgileri

2015 Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı

Sekreterya: Semiha Nur ALAŞAN

Email: semihanur.alasan2@stu.khas.edu.tr

Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul

Tel: +90 (212) 533 65 32/1439
Faks: +90 (212) 533 43 27

Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)
Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır