Önemli Tarihler

  • Çalıştay geniş özetleri için son gönderme tarihi: 8 Mayıs 2015
  • Geniş özetlerin değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi: 15 Mayıs 2015
  • Bildirilerin tam halinin gönderilmesi: 15 Eylül 2015
  • Tam halinin değerlendirme sonuçlarının gönderilmesi: 30 Ekim 2015
  • Kitap bölümü için son halinin gönderilmesi: 30 Kasım 2015
Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)
Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır