Program Kurulu

Taner Arsan, Kadir Has Üniversitesi

Salih Bıçakçı, Kadir Has Üniversitesi

Haluk Bingöl, Boğaziçi Üniversitesi

Bertan Badur, Boğaziçi Üniversitesi

Hasan Dağ, Kadir Has Üniversitesi

Cesim Erten, Kadir Has University

Ahmet Onur Durahim, Boğaziçi Üniversitesi

Necmi Gürsakal, Uludağ Üniversitesi

Bülent Özel, Universitat Jaume I

Cem Özen, Kadir Has Üniversitesi

Abdullah Özkanlar, Max Planck

Meltem Özturan, Boğaziçi Üniversitesi

N. Ziya Perdahçı, Mimar Sinan Üniversitesi

Sevinç Rende, Işık Üniversitesi

Şirin Tekinay, Kadir Has Üniversitesi

Selim Tüzüntürk, Uludağ Üniversitesi

Cem Ülger, Savronik

Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)
Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır